Ίδρυση και σκοπός

Η Ομάδα Παραγωγών Αιγοπρόβειου Γάλακτος ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2018 και είναι μέρος του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Καρυάς Ολύμπου και είναι αναγνωρισμένη με την 8418/30-07-2018 απόφαση της πρωτοβάθμιας επιτροπής αναγνώρισης.

Στόχος της ομάδας παραγωγών είναι μέσω της υλοποίησης πενταετούς σχεδίου, η καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση του αιγοπρόβειου γάλακτος που παράγουν τα μέλη της. Αναλυτικότερα, μέσω της λειτουργίας της ομάδας παραγωγών να βελτιωθούν οι συνθήκες παραλαβής, διαχείρισης και εμπορίας ενός προϊόντος το οποίο αποτελεί τη βασική πρώτη ύλη πολλών και διαφορετικών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων χωρίς όμως μέχρι πρότινος οι παραγωγοί να καρπώνονται τα αντίστοιχα οικονομικά οφέλη.

Η επιτυχία της Ομάδας Παραγωγών είναι η συσπείρωση των κτηνοτρόφων της περιοχής μέσω της ισότιμης και δημοκρατικά διοικούμενης λειτουργίας της. Μέχρι την ίδρυση της Ομάδας Παραγωγών Αιγοπρόβειου Γάλακτος δεν υπήρχε κάποιος άλλος συλλογικός φορέας που να διαχειρίζεται το προϊόν του χωρίς μεσάζοντες.


Έδρα - Τοποθεσία

Η έδρα της Ομάδας Παραγωγών και του Συνεταιρισμού είναι η Καρυά Ολύμπου που εντάσσεται στον Δήμο Ελασσόνας. Οι κτηνοτροφικές μονάδες όλων των μελών τοποθετούνται στην Καρυά Ολύμπου και οι δραστηριότητες της Ομάδας Παραγωγών εκτείνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας.

ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Εμπορεία υψηλής ποιότητας αιγοπρόβειου γάλακτος που διασφαλίζεται μέσω συνεχών ελέγχων.

ΤΙΜΕΣ

Ανταγωνιστικές τιμές για τον αγοραστή και για τον παραγωγό.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αύξηση της ποσότητας παραγωγής μας και βελτίωση των εγκαταστάσεων μας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Οργάνωση των τοπικών παραγωγών με στόχο την αποτελεσματικότερη διάθεση των προϊόντων τους και την παροχή στήριξης σε οτι χρειάζονται.

31

Μέλη

1200

Τόνοι Πρόβειου Γάλακτος

100

Τόνοι Γίδινου Γάλακτος

1300

Τόνοι / Έτος